Evenemang i Sundom

Flera evenemang >

Sundom kapellförsamling

Om du är bosatt i Sundom och hör till den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är du medlem i Sundom kapellförsamling. Sundom kapellförsamling grundades 1987 för att man i Sundom skulle ha en egen församling där man kan känna gemenskap och samhörighet. Sundom kapellförsamling har omfattande verksamhet för människor i alla åldrar. Hoppas du hittar nånting för dig.

KONFIRMANDARBETE Vasasvsvart

Läs mera >

Kyrklig tidningstjänst informerar

Idag ber kyrkorna för fred och klockorna för Aleppo ringer i över 800 kyrkor

Idag på böndagen för fred, mänskliga rättigheter och internationellt ansvar (24.10) ordnar åtminstone 30 församlingar bönestunder för fred eller andra böndagsevenemang. Dagen sammanfaller med FN-dagen. I år ljuder också kyrkklockorna för Aleppo för sista gången klockan 17 på böndagen.

Ansvarsveckan uppmanar till humanare asylpolitik

Ekumeniska ansvarsveckan 23-30.10 lyfter upp varje människas rätt att leva i trygghet. I Helsingfors ordnar de södra församlingarna en kafékaravan där flyktingar och invandrare delar sina livsberättelser.

Kvevlax behöver ny kyrkoherde

Borgå stift fick en ny präst. Nya ordföranden för de kyrkliga samfälligheternas gemensamma kyrkoråd.

Kyrkans framtidskommitté: Kyrkan behöver genomgå betydande förändringar

Kyrkan är inte i kris när det gäller organisation, förvaltning och ekonomi, konstaterar Kyrkans framtidskommitté i sitt nyligen publicerade betänkande. Kyrkans verksamhet är mångsidig och når fortsättningsvis breda människomassor. Trots detta behöver kyrkan genomgå betydande förändringar för att kunna svara mot framtidens utmaningar.

Kyrkostyrelsens plenum godkände utredning om äktenskapslagens följder för kyrkan

Kyrkostyrelsens plenum godkände på sitt möte 18.10.2016 en juridisk utredning om vilka följder ändringen i äktenskapslagen i mars 2017 har för kyrkan. Utredningen sändes till kyrkomötet som samlas i november.

Användarenkät

Läs mera >

Tillkännagivanden i Vasa svenska församling Vasasvsvart

Läs mera >

Utrymmen

Läs mera >