Evenemang i Sundom

Flera evenemang >

Sundom kapellförsamling

Om du är bosatt i Sundom och hör till den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är du medlem i Sundom kapellförsamling. Sundom kapellförsamling grundades 1987 för att man i Sundom skulle ha en egen församling där man kan känna gemenskap och samhörighet. Sundom kapellförsamling har omfattande verksamhet för människor i alla åldrar. Hoppas du hittar nånting för dig.

KONFIRMANDARBETE Vasasvsvart

Läs mera >

Kyrklig tidningstjänst informerar

Stiftets präster oroliga över hur asylsökande bemöts

Borgå stifts präster är som bäst samlade till synodalmöte i Åbo och har tillsammans uttryckt sin oro över det bemötande asylsökande och papperslösa får av myndigheterna i Finland. De poängterar att oavsett ursprung och bakgrund ska alla bemötas respektfullt och människovärdigt.

Borgå stift fick sex nya diakoner

Vid diakonvigningen i Borgå domkyrka i söndags (18.9) vigdes Hanna Byskata, Linda Bäckman, Wiveca Eklund, Mari Johnson, Cecilia Kung och Birgitta Norrvik till diakoniämbetet. Kyrkoherden i Korsholms svenska församling Berndt Berg har valts till prästassessor i domkapitlet för tiden 1.10.2016–30.9.2019.

Kyrkans fyraårsberättelse för 2012-2015 godkändes

På plenum i Helsingfors den 20 september godkände kyrkostyrelsen kyrkans fyraårsberättelse för åren 2012-2015 och sände den vidare för behandling i kyrkomötet. Kyrkostyrelsen godkände också förslag till kyrkomötet om Kyrkans centralfonds och kyrkans pensionsfonds budget för 2017 och verksamhets- och ekonomiplan för 2017-2019.

Ärkebiskop Mäkinen: Flyktingarna behöver trygg rutt till Europa

Ärkebiskop Kari Mäkinen är bekymrad över flyktingarnas situation och den allt hårdare flyktingpolitiken i Europa. Mäkinen lyfte upp frågan då han öppnade evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands EU-delegations möte på måndag 19.9.2016.

Lovén sökte kyrkoherdetjänst i Kyrkslätt svenska församling

Kyrkoherdetjänsten i Kyrkslätt svenska församling lockade en sökande medan en kaplanstjänst i Vasa svenska församling och en kaplantjänst i Borgå svenska församling lockade tre sökande vardera.

Användarenkät

Läs mera >

Tillkännagivanden i Vasa svenska församling Vasasvsvart

Läs mera >

Utrymmen

Läs mera >