Evenemang i Sundom

Flera evenemang >

Sundom kapellförsamling

Om du är bosatt i Sundom och hör till den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är du medlem i Sundom kapellförsamling. Sundom kapellförsamling grundades 1987 för att man i Sundom skulle ha en egen församling där man kan känna gemenskap och samhörighet. Sundom kapellförsamling har omfattande verksamhet för människor i alla åldrar. Hoppas du hittar nånting för dig.

KONFIRMANDARBETE Vasasvsvart

Läs mera >

Kyrklig tidningstjänst informerar

Nordiska diakoniarbetare: Slå vakt om människovärdet i samhället

Diakoniarbetarna vädjar till beslutsfattarna i de nordiska länderna att de i alla sina beslut beaktar de människor som har det allra sämst ställt. Nu krävs aktiva åtgärder av de nordiska ländernas regeringar för att minska fattigdomen.

Församlingarnas ekonomi stärktes 2015

Församlingarnas skatteinkomster ökade 2015 jämfört med året innan. För tredje året i rad lyckades församlingarna sänka sina verksamhetskostnader. Man har dragit ner på investeringarna. De sammanlagda finansiella tillgångarna ökade medan lånestocken minskade.

Lediga prästtjänster i Vasa, Borgå och Kyrkslätt

Flera prästtjänster är lediga att sökas i Borgå stift. I Kyrkslätt svenska församling är kyrkoherdetjänsten ledig medan det i Vasa och Borgå svenska församlingar finns lediga kaplanstjänster.

Välsignelse inför skolstart ger trygghet

Inför skolstarten startar kyrkan kampanjen Trygg i din famn. Med kampanjen, som pågår ett drygt år, vill kyrkan betona människovärdets betydelse i samhället.

Användarenkät

Läs mera >

Tillkännagivanden i Vasa svenska församling Vasasvsvart

Läs mera >

Utrymmen

Läs mera >