Evenemang i Sundom

Flera evenemang >

Sundom kapellförsamling

Om du är bosatt i Sundom och hör till den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är du medlem i Sundom kapellförsamling. Sundom kapellförsamling grundades 1987 för att man i Sundom skulle ha en egen församling där man kan känna gemenskap och samhörighet. Sundom kapellförsamling har omfattande verksamhet för människor i alla åldrar. Hoppas du hittar nånting för dig.

KONFIRMANDARBETE Vasasvsvart

Läs mera >

Kyrklig tidningstjänst informerar

Kyrkostyrelsen godkände riktlinjer för familjerådgivningen

Kyrkostyrelsens plenum godkände på tisdagen dokumentet Kohtaaminen kantaa – Kirkon perheneuvonnan suunta vuoteen 2022 (Möten som bär – Riktlinjer för kyrkans familjerådgivning till 2022). Kyrkostyrelsen beviljade Pro ecclesia-medaljer till personer som speciellt förtjänstfullt bedrivit kyrkans arbete.

Bergström-Solborg sökte kyrkoherdetjänst i Kvevlax

Kyrkoherdetjänsten i Kvevlax församling har sökts av kaplanen i Korsholms svenska församling Jessica Bergström-Solborg.

Gå i kyrkan är fortsättningsvis populärast kring julen

Julaftonens gudstjänster och andakter är fortsättningsvis de mest populära kyrkliga tillfällena bland finländarna. I julaftonens evenemang deltog 2015 över 320 000 människor. Det är nästan tre gånger mera än den näst populäraste helgdagen, den första söndagen i advent.

Ökat samarbete mellan kommunerna och kyrkan i framtiden

– Kyrkan och kommunen samarbetar inom områden som direkt påverkar människors vardag och livskvalitet, sade kommun- och reformminister Anu Vehviläinen vid mötet mellan kyrkan och reformen Framtidens kommun i Helsingfors den 16 november.

Gemensamt Ansvar 2016: Finländarna gav nästan 3,5 miljoner för att hjälpa unga som riskerar slås ut

I år gav finländarna 3,46 miljoner euro till insamlingen Gemensamt Ansvar. Medlen används till att motverka utslagning bland unga i Finland och i Uganda.

Användarenkät

Läs mera >

Tillkännagivanden i Vasa svenska församling Vasasvsvart

Läs mera >

Utrymmen

Läs mera >